© Copyrights / Auteursrechten © Copyrights / Auteursrechten © Copyrights / Auteursrechten © Copyrights / Auteursrechten © Copyrights / Auteursrechten © Copyrights / Auteursrechten © Copyrights / Auteursrechten
English English Nederlands Nederlands  


 © Copyrights


© Onderzocht.nl


> Contact   > Masterclasses   > YouTube   > LinkedIn   > ReviewsThe information provided on this website does not, and is not intended to, constitute any financial nor legal nor any other type of advice.

Instead, all information, content, and materials available on this site are for general informational purposes only. The contents of this website may not constitute the most up-to-date information. No representations are made that the content is error-free. This website contains links to other third-party websites. Such links are only for the convenience of the reader, user or browser, while this website does not recommend nor endorse the contents of the third-party sites.

Readers of this website should contact professional organizations to obtain further advice with respect to any particular matter. No reader, user, nor browser of this site should act or refrain from acting on the basis of information on this site without first consulting professional advice in the relevant jurisdiction. Only professionals can provide assurance that the information contained herein –and your interpretation of it– is applicable or appropriate to your particular situation. Use of, and access to, this website or any of the links or resources contained within the site do not create any customer relationship between the reader, user, or browser and website authors, contributors, contributing organizations, or committee members and their respective employers or employees.

The views expressed at, or through, this site, worskhops, masterclasses, training sessions and any other type of knowledge expressions belong to the individual author(s) only – not those of any others. Any liability with respect to actions taken or not taken based on the contents of this site are hereby expressly disclaimed. All content is provided 'as is' and international copyrights are applicable.

All utilized methods are based on European laws, e.g. Netherlands, Arnhem LJ nrs. AV5236 en AY0089 and Rotterdam, LJ nr. AA6826.De informatie op deze website is niet en is niet bedoeld om financiële of juridische of andere vormen van advies te verstrekken.

Integendeel: alle informatie, inhoud en materialen die beschikbaar zijn op deze site zijn enkel bedoeld voor informatiedoeleinden. De inhoud van deze website kan mogelijk verouderde informatie bevatten. Waar mensen werken kunnen soms fouten ontstaan en die kunnen natuurlijk nog aanwezig zijn. Deze website bevat ook links naar andere websites van onder meer derde partijen. Dergelijke links zijn uitsluitend voor het gemak van de lezer, gebruiker, of browser, waarbij deze website geen aanbevelingen, aanbiedingen, of suggesties doet ten aanzien van de inhoud van deze of andere websites.

Gebruikers van deze website dienen professionele organisaties in te schakelen voor nader advies ten aanzien van de inhoud. Lezers, gebruikers, noch browsers van deze site zouden actie moeten ondernemen danwel nalaten op basis van de informatie op deze site zonder eerst professioneel advies in te winnen over relevante zaken. Alleen professionals kunnen meer zekerheid bieden dat de informatie die hier wordt verstrekt -en uw interpretatie daarvan- toepasselijk of geschikt is voor uw situatie. Het gebruik en de toegang tot deze website en daaraan gelinkte bronnen veroorzaken geen klantrelaties tussen de lezer, gebruiker, of browser en de auteurs, bijdragers, bijdragende organisaties, commissies en hun medewerkers danwel werkgevers.

De standpunten die worden weergegeven in of via deze website, workshops, masterclasses, trainingssessies en alle andere vormen van kennisexpressie danwel overdracht zijn van de individuele auteur(s) en van niemand anders. Iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van acties die zijn genomen danwel nagelaten gebaseerd op deze website wordt hierbij expliciet afgewezen. Alle content wordt 'as is' verstrekt met inachtname van internationale copyrights.

Alle gebruikte methoden zijn getoetst aan jurisprudentie van onder meer het gerechtshof in Arnhem, LJ nrs. AV5236 en AY0089, publicatiedatum 4-7-2006 en de uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam, LJ nr. AA6826 , publicatiedatum 23-08-2000.Are you Jelle Bouma's old friend from UCLA, the left for Professional Education St. Charles, Accenture, Deloitte, or don't know him yet and would like to ask him anything, then leaving a private message would be appreciated. Nothing will get published online, only Jelle will receive this in private today, ...
© Copyrights

© Copyrights Being busy Jelle may forget birthdays, although he will never forget you:
Home

jellebouma.com


Investments

Books

Masterclasses

Reviews

YouTube

LinkedInContact

jellebouma@jellebouma.com


English

Nederlands

Frysk

Disclaimer

© Copyrights

16 07 2024